19. Die evangelie trek ‘n Griekse baadjie aan.

unknowngodWanneer die evangelieboodskap vanuit sy oorspronklike Joodse kultuur na ander kulture beweeg gebeur iets opwindend en belangrik vir elkeen wat dissipels maak in watter kultuur ook al: sommige dele van die boodskap bly presies dieselfde maar die manier waarop dit gebring word pas aan by die nuwe kultuur.

Lees Handelinge 17:22-34

In hierdie gedeelte haal Paulus twee Griekse filosowe aan en sluit nou aan by ‘n gebeurtenis uit die Griekse geskiedenis. In 600VC is Griekeland deur ‘n pes getref wat tot duisende se dood gelei het. Offerhandes aan al die baie gode het niks gehelp nie. Uiteindelik offer hulle aan die “onbekende god” en daar is uitkoms. Die verhaal was baie bekend met baie altare aan die onbekende god. Paulus sluit hierby aan en vertel wie die God is wat red, die enigste werklike Godheid wat daar is.

 • Wat is daar in jou eie kultuur wat deel is van die Afrikaanse baadjie wat die evangelie aangetrek het toe dit tot jou voorgeslagte gekom het?
 • Wat is die kern wat altyd dieselfde bly? Kyk na wat Paulus gesê het vir leiding.
 • As jy iemand dissipel, hoe gaan jy saam met Paulus in Jesus se voetspore volg?

In Suid Afrika met sy baie kulture en tale is dit noodsaaklik dat die liggaam van Christus almal insluit wat tot geloof kom. Dit geld nie net as algemene beginsel nie maar is noodsaaklik in die klein dissipel kring. dan is dit baie belangrik om hierdie dinamika te verstaan en toe te pas.

Hoe gaan jy seker maak dat julle dissipelkring multikultureel is?

 

 

Posted in Uncategorized

18. Die evangelie in die openbare ruimte

Die evangelie is nie net vir die private ruimte van die binnekamer of die huis nie. Die evangelie hoort ook in die publieke ruimte. Op voetspoor van Jesus neem Paulus die boodskap die openbare domein in.

Lees Handelinge 17: 16-19

 • Maak ‘n lysie van die openbare ruimtes wat Paulus hier betree.
 • Watter mense is betrokke?
 • Wat was hulle reaksie?

Watter openbare ruimtes is daar in jou gemeenskap waar die evangelie verkondig kan word?

Wat gaan jy daaromtrent doen?

Posted in Uncategorized

17. Vervolging

Lees Handelinge 17:1-15.

 • Wat is die boodskap wat Paulus verkondig?
 • Wie is die mense wat negatief reageer?
 • Wat is die gevolg van hulle negatiewe reaksies?
 • Wie is die mense wat positief reageer?

Dit is vir my baie interessant at Paulus hier nie tyd het om ‘n lang proses van dissipelmaking te loop met die mense wat positief op sy boodskap reageer nie. Omstandighede dwing hom om na die volgende plek te vlug.  as jy tussen die lyne lees is daar egter planne in plek en as Paulus later weer daar verby kom is daar gemeentes wat aktief funksioneer.

Wat dink jy was daardie planne?

OP watter manier is Paulus besig om in Jesus se voetspore te loop?

 

Posted in Uncategorized

16. … en die visse swem in die net!

baptism

Die Grieks-Ortodokse kerk het ‘n doopbad in die riviertjie gebou waar Lydia en haar mense na oorlewering gedoop is.  http://www.adamhamilton.org/

Vroeër in die hoofstuk het ons gesien hoe Paulus met groot waagmoed weer die vreemde in is. Skaars aangeland is daar dramatiese vrug.

Lees Handelinge 16: 11-40.

In beide voorbeelde word die woord “huisgesin” gebruik. In die Grieks waarin die boek oorspronklik geskryf is, sluit die woord wat met “huis” vertaal word ʼn baie groter kring in as net twee ouers en hulle kinders. ʼn Huisgesin het slawe, ander naby familie, nabye vriende en selfs die loseerder ingesluit!

 • Wie was betrokke? Dink aan die beroep en sosiale status van die persone. Jy kan selfs op die internet gaan soek want daar is baie interessante materiaal beskikbaar.
 • Wat was die omstandighede en hoe het Paulus dit benut?
 • Wat was die resultaat?

Om Jesus te volg lyk dit my hou altyd risiko en vrug in. Sien jy nog kans?

Posted in Uncategorized

15. Die net word nog wyer gespan

Paulus en sy vriende het teen hierdie tyd al duisende kilometers gereis, meesal per voet, die boodskap van Jesus op verskillende plekke gebring en dikwels vir hulle lewens gevlug. Alhoewel daar tot nou toe mense tot geloof in Jesus gekom het en klein groepies dissipels in verskeie stede tot stand gekom het, was dit baie moeilike en harde werk.

Kom ons lees eers Handelinge 16:6-12, want hierdie gedeelte vertel van ʼn nuwe fase in Paulus en kie se bediening.

 • Jou Bybel het waarskynlik ʼn kaart van Paulus se reise agter in. Soek die stede wat in die teks genoem word en kyk waar hulle op die kaart is. Watter lande sou vandag ter sprake wees? Jy kan ook jou slimfoon gebruik as jy internet toegang het. Kliek sommer hier.
 • Wat is die groot skuif in Paulus se bedienign?
 • Paulus se nuwe bedieningsfase sou enorme implikasies inhou vir sy groepie se veiligheid, finansies en uiteindelik vir die voortgang van die evangelie tot by ons. Hoe kom hy tot die oortuiging dat hy so ʼn groot skuif moet maak?
 • Hoe volg hy Jesus tree vir tree?

Hoe help dit jou om Jesus te volg?

Soms is mens oortuig jy het ʼn Masedoniese roepstem gehoor, maar dan was dit maar net jou eie onbewuste motiewe. Hoe weet ons dis regtig Jesus wie ons volg?

Posted in Uncategorized

14. Paulus maak ‘n dissipel

Na die dramatiese gebeure waar formeel in Jerusalem besluit is dat gelowiges uit die heidendom nie Joodse gebruike hoef te onderhou as hulle Jesus wil volg nie, vertrek Paulus en Silas op ‘n reis na klein-Asië so min of meer op sy vorige besoek se spoor terug. Osn tel die spoor weer op as hulle in Listra aankom – daar waar Paulus die vorige keer gestenig en vir dood laat lê is. Hier ontmoet Hy Timoteus.

Lees nou Handelinge 16:1-5

Ons weet van Timoteus dat hy ‘n dissipel was met ‘n goeie reputasie, dat sy ma ‘n Jodin was en sy ouma besonder toegewy aan die Here. Sy pa was ‘n Griek en van hom weet ons niks verder nie. Ons weet nie eers of sy pa en ma getroud was nie. Ons weet Timoteus was nie besny nie.

Die implikasie is dat hy ‘n uitgeworpene, ‘n mamzer was. As onbesnede en produk van ‘n gemengde agtergrond was hy nie welkom in die sinagoge nie, kon hy nie ‘n beurt kry in die voorlees van die Skrif nie en sou hy vir altyd as ‘n buitestander gesien word – nooit by God aanvaarbaar wees nie.

Paulus kies hierdie verwerpte jong man, besny hom en vat hom saam verder op reis.

 • Hoekom kies hy hom?
 • Hoe pas die keuse van Timoteus in by Jesus se manier van doen?
 • Wie is jou Timoteus?

Timoteus sou later die biskop van Efese word en ‘n belangrike rol speel in die vestiging van die evangelie.

Posted in Uncategorized

13. Verdeeld – hoe nou?

Met Paulus se terugkeer na Jerusalem loop hy hom in ‘n teologiese krisis vas. Die volgelinge van Jesus is in twee onverbiddelike kampe ingedeel.

Aan die een kant staan die dissipels van Jesus vanuit die Joodse gemeenskap – sommige van hulle het Jesus gevolg en persoonlik geken toe hy fisies teenwoordig was. Hulle wéét dat die verlossing uit die Jode kom en dat dit die God van Abraham, Isa ken Jakob is wat sy seun Jesus gestuur het. Hulle wéét dat God duidelik gesê het hoe Hy gedien wil word en dat heidene wat tot geloof kom besny moet word en die wette en reëls van die vyf boeke van Moses moet nakom. As jy gered word dan word jy ‘n Jood.

Die ander kant is net so oortuig van hulle saak. Paulus en Barnabas stel die gelowiges uit die heidendom se saak. Hulle vertel hoe mense gered word, die Gees ontvang sónder om Jode te word. In Christus is daar nie meer Jood of Griek, slaaf of vryman nie!

Die twee groepe is albei ernstig oor hulle passie om God opreg te dien. Albei groepe wéét hulle is reg.

Lees Handelinge 15:15-35

 • Hoe is daar ‘n oplossing gevind vir die dilemma van gelowiges wat radikaal van mekaar verskil?
 • Is daar sake waarvan jy bewus is wat opregte gelowiges vandag so verdeel? Beide kante is ewe oortuig hulle is reg! Noem hulle?
 • Hoe leer ons uit hierdie geskiedenis hoe om Jesus te volg as daar skerp verdeling tussen opregte gelowiges is?
 • Wat gaan ons maak met die sake wat gelowiges in ons eie gemeenskap uitmekaar hou?

 

Posted in Uncategorized